Problem med att ladda hem styrande dokument

Du försöker ladda hem ett styrande dokument, men det har uppstått problem och dokumentet kan inte visas. Vi beklagar detta.
Problemet kan ha olika orsaker: länken kan vara inaktuell, dokumentet kan saknas eller så beror det på tekniska problem.

Du kan söka efter dokument i sökfunktionen för styrande dokument: https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/styrda-dokument/

Vill du skicka en fråga eller synpunkt är du välkommen att göra det!

Skicka ett ärende till Servicedesk

Vänliga hälsningar,
Region Halland