Direkt till innehållet

Förskriva hjälpmedel

Här hittar du samlad information som du behöver för att förskriva hjälpmedel.

All hjälpmedelsförskrivning utgår från Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel samt rutiner för hjälpmedelshantering i Halland.

Vid akuta förskrivningar ring alltid vår kundtjänst! Har du en akut förskrivning, hör alltid av dig till oss först. Vi har 2 dagar på oss att få ut en leverans som har hög prioritet.

Riktlinjer för "Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård" gäller.

I vänstermenyn finns all information för att förskriva hjälpmedel under respektive område.

Guide för att boka utprovningsrum på hmc.

Länkar om hjälpmedel

Socialstyrelsens sida om hjälpmedel

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer

Patientlagen

MFD, Myndigheten för delaktighet

Senast ändrad: