Direkt till innehållet

Förskriva hjälpmedel

Här hittar du samlad information som du behöver för att förskriva hjälpmedel.

All hjälpmedelsförskrivning utgår från Övergripande riktlinjer för hjälpmedel och Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel.

Vid akuta förskrivningar ring alltid vår kundtjänst! Har du en akut förskrivning, hör alltid av dig till oss först. Vi har 2 dagar på oss att få ut en leverans som har hög prioritet. Det är bara akuta förskrivningar som får faxas in. Ta kontakt med kundtjänst innan du faxar.

Riktlinjer för "Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård" börjar gälla 2018-01-30.

I vänster menyn finns all information för att förskriva hjälpmedel under respektive område.

Hjälpmedelsanvisningarna har bytt namn och heter numera vårdriktlinjer.

Guide för att boka utprovningsrum på hmc.

Länkar om hjälpmedel

Socialstyrelsens sida om hjälpmedel

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer

Patientlagen

MFD, Myndigheten för delaktighet

Senast ändrad: