Direkt till innehållet

Förskriva hjälpmedel

Här hittar du samlad information som du behöver för att förskriva hjälpmedel. I vänstermenyn finns all information för att förskriva hjälpmedel under respektive område.

All hjälpmedelsförskrivning utgår från Socialstyrelsens skrift Förskrivning av hjälpmedel samt rutiner för hjälpmedelshantering i Halland.

Hantering av hjälpmedel baseras på förordning om medicintekniska produkter (MDR 2017/745) som bland annat tar upp vikten av att hjälpmedel alltid ska hanteras enligt tillverkarens anvisning. Läs mer om lagstiftningen på Medicinteknik | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency (lakemedelsverket.se) och Medicinteknik | SKR

Vid akuta förskrivningar ring alltid vår kundtjänst! Har du en akut förskrivning, hör alltid av dig till oss först. Vi har 2 dagar på oss att få ut en leverans som har hög prioritet.

 

Rutiner

Hmc: Avhjälpande underhåll av hjälpmedel

Hmc: Byte av ett förskrivet hjälpmedel

Hmc: Enskilt ärende hjälpmedel

Hmc: Fast monterade hjälpmedel

Hmc: Fritidslån av hjälpmedel

Hmc: Förskrivning av hjälpmedel till brukare folkbokförd i annat län än Halland

Hmc: Förskrivning av hjälpmedel till brukare som inte är folkbokförd i Sverige och asylsökande

Hmc: Hjälpmedel till brukare med skyddad identitet

Hmc: Hjälpmedel vid flytt inom och utanför Halland eller till annat land

Hmc: Hjälpmedel vid resor

Hmc: Hyra av hjälpmedel till verksamheter

Hmc: Korttidslån av vissa hjälpmedel

Hmc: Kostnadsansvar och ersättningskrav vid förskrivning av hjälpmedel

Hmc: Leverans av hjälpmedel

Hmc: Retur av hjälpmedel

Hmc: Specialanpassningsprocess (rutin)

Hmc: Tillfälligt lån av hjälpmedel

Hmc: Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård, hjälpmedel

Hmc: Återtagande av hjälpmedel

 

Övriga dokument

Hmc: Beställning av hjälpmedelstransport

Hmc: Beställning av hyreshjälpmedel till verksamheter

Hmc: Debiteringsunderlag utomlänsvård

Hmc: Fast monterade hjälpmedel (blankett)

Hmc: Förskrivning av hjälpmedel

Hmc: Rekvisition av hjälpmedel

Hmc: Specialanpassningsprocess (anvisning)

Hmc: Uppföljningsenkät för specialanpassning

Hmc: Utflyttade med hjälpmedel

Hmc: Utprovningsprocess handlingsplan enkel

Hmc: Utprovningsprocess handlingsplan samlad

Hmc: Utprovningsprocess hjälpmedel

Hmc: Utvärdering enskilt ärende

 

Guide för att boka utprovningsrum på hmc.

 

Länkar om hjälpmedel

Socialstyrelsens sida om hjälpmedel

Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer

Patientlagen

MFD, Myndigheten för delaktighet

Medicinteknik SKR

Medicinteknik Läkemedelsverket

Senast ändrad: