Direkt till innehållet

Resursenheten för inkontinens

Resursenheten för inkontinens ansvarar för rådgivning och håller i utbildning mot förskrivare och högskola. Berörda produkter är inkontinenshjälpmedel absorberande material, irrigationssystem, katetrar och sexualhjälpmedel. Förskrivare erbjuds rådgivning kring sortiment och produktval av resursenhetens urokonsulenter på daglig telefontid kl. 8-9.

Beställning av förskrivna inkontinensprodukter görs via Region Hallands upphandlade beställarsystem Guide från OneMed.

Produkter för stomi omfattas inte av Hjälpmedelscentrums uppdrag.

Vid förskrivning av sexualhjälpmedel

Sexualhjälpmedel har inget avtalat sortiment. Vid förskrivning ska urokonsulent kontaktas för rådgivning inför val av lämplig produkt. Förskrivning sker därefter på blankett "Hmc: Förskrivning av hjälpmedel" . För ytterligare information se aktuell vårdriktlinje. Blanketten läggs i förslutet kuvert och skickas till Hjälpmedelscentrum Halland. Kontaktuppgifter se 1177.se

Ansvarig konsulent

Telefontid mån-fre kl. 8-9

Siw Gay urokonsulent

tel. 0340-48 10 06

 

Telefontid mån-tors kl. 8-9

Johanna Björk, urokonsulent

tel. 0340-48 10 51

 

inkontinens@regionhalland.se

Vårdhandboken

Vårdhandboken - urininkontinens

Vårdhandboken - analinkontinens

Utbildningar

Information om utbildningar

Reklamationer

Formulär vid reklamation av produkt

Kundtjänst

Öppettider: mån-fre 8-12, 13-16.

Tel. 010-476 19 30

hjalpmedel@regionhalland.se

Guide Kundservice

Distributör av inkontinenshjälpmedel är OneMed via beställningsportalen Guide

Öppettider: 08.00-16.30 vardagar  E-mail: info.kundservice@onemed.com 

Tel. 031-706 30 75

Beställningsportalen Guide och Produktkatalog

Beställningar till OneMed sker genom beställningsportalen Guide: https://guide.onemed.com. Portalen erbjuder enskilda och gruppbeställningar samt funktioner som underlättar förskrivning av hjälpmedel. Produktkatalog i webb och PDF format. Oderhistorik med möjligheten till kopiering m.m. I portalen finns användarmanualer som hjälper att komma igång med förskrivningar och beställningar. Alla användare får ett personligt användarID och lösenord som är kopplat till verksamhetens kundnummer efter genomförd förskrivarutbildning. Byter du arbetsplats eller slutar måste kontakt tas med OneMed så att internetkontot kan justeras eller avslutas.

Ansökan om inkontinensprodukter som inte finns på avtal

Har du en patient där utprovade inkontinenshjälpmedel som vi har på avtal inte fungerar? Använd vår e-tjänst för att motivera eventuellt produkttillägg till avtal.

Denna e-tjänst riktar sig till dig som har förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel.

Hjälpmedelscentrums urokonsulenter bedömer ansökan utifrån befintligt sortiment.

Återkoppling av utfallet meddelas därefter skriftligen.

https://etjanster.regionhalland.se/inkontinenshjalpmedel

 

Nya avtal på inkontinensprodukter och distribution

Nya avtal börjar gälla 2020-10-01 till 2024-09-30.

  • Produkter för blåsa och tarm (absorberande och katetrar)

    Avtalet avser produkter för blåsa och tarm till personer med enskild leverans, gruppleverans och personlig gruppleverans för successiva avrop till Region Halland samt Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm samt Varbergs kommuner. Här ingår inkontinenshjälpmedel som i Halland kan förskrivas till patient efter utredning.

  • Nytt distributionsavtal för lager och distribution av inkontinenshjälpmedel.

Produkter för blåsa och tarm, avtalstid 2016-10-01 till 2020-09-30

Produktkatalog Halland

Abena

Attends

Bactiguard

Codan Triplus

Coloplast

Convatec

Dansac Hollister

Dolema

Essity

Hartmann

Heinex

Mediplast

Mediq

OneMed

Pjama

Sanicare

Wellspect Dentsply

Wundies

Förskrivarstöd uro

Förskrivarstöd uro

Blanketter

Barn - blåsa

Barn - tarm

Vuxen - blåsa

Vuxen - tarm

Länkar

Nikola

Sinoba

Guide

Kateterfakta.nu

Senast ändrad: