Direkt till innehållet

Resursenheten för inkontinens

Resursenheten för inkontinens ansvarar för rådgivning och håller i utbildning mot förskrivare och högskola. Berörda produkter är inkontinenshjälpmedel absorberande material, irrigationssystem, katetrar och sexualhjälpmedel. Förskrivare erbjuds rådgivning kring sortiment och produktval av resursenhetens urokonsulenter på daglig telefontid kl. 8-9.

Beställning av förskrivna inkontinensprodukter görs via Region Hallands upphandlade beställarsystem Guide från OneMed.

Produkter för stomi, dilatation av urinröret samt katetrar för instillationsbehandling i urinblåsan är inget förskrivningsbart hjälpmedel via Hjälpmedelscentrum.

Förskrivning av sexualhjälpmedel

Förskrivning av sexualhjälpmedel sker på blankett "Hmc: Förskrivning av hjälpmedel" . För ytterligare information se aktuell vårdriktlinje. Blanketten läggs i förslutet kuvert och skickas till Hjälpmedelscentrum Halland. Kontaktuppgifter se 1177.se

Ansvarig konsulent

Telefontid mån-fre kl. 8-9

Siw Gay urokonsulent

tel. 0340-48 10 06

 

Telefontid mån-tors kl. 8-9

Johanna Björk, urokonsulent

tel. 0340-48 10 51

 

inkontinens@regionhalland.se

Vårdhandboken

Vårdhandboken - urininkontinens

Vårdhandboken - analinkontinens

Utbildningar

Information om utbildningar

Reklamationer

Formulär vid reklamation av produkt

Guide Kundservice

Distributör av inkontinenshjälpmedel är OneMed via beställningsportalen Guide

Öppettider: 08.00-16.30 vardagar  E-mail: info.kundservice@onemed.com 

Tel. 031-706 30 75

Beställningsportalen Guide och Produktkatalog

Beställningar till OneMed sker genom beställningsportalen Guide: https://guide.onemed.com. Portalen erbjuder enskilda och gruppbeställningar samt funktioner som underlättar förskrivning av hjälpmedel. Produktkatalog i webb och PDF format. Oderhistorik med möjligheten till kopiering m.m. I portalen finns användarmanualer som hjälper att komma igång med förskrivningar och beställningar. Alla användare får ett personligt användarID och lösenord som är kopplat till verksamhetens kundnummer efter genomförd förskrivarutbildning. Byter du arbetsplats eller slutar måste kontakt tas med OneMed så att internetkontot kan justeras eller avslutas.

Ansökan om inkontinensprodukter som inte finns på avtal

Har du en patient där utprovade inkontinenshjälpmedel som vi har på avtal inte fungerar? Använd vår e-tjänst för att motivera eventuellt produkttillägg till avtal.

Denna e-tjänst riktar sig till dig som har förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel.

Hjälpmedelscentrums urokonsulenter bedömer ansökan utifrån befintligt sortiment.

Återkoppling av utfallet meddelas därefter skriftligen.

https://etjanster.regionhalland.se/inkontinenshjalpmedel

Avtal

Avtal: Lager och distribution av inkontinensprodukter

2020-10-01 till 2022-09-30 med möjlighet till förlängning i maximalt 2 år.

Avtalet avser produkter för blåsa och tarm till personer med enskild leverans och personlig gruppleverans för successiva avrop till Region Halland samt Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm samt Varbergs kommuner.

Avtal: Produkter för blåsa och tarm (absorberande och avledande)

2020-10-01 till 2023-09-30 med möjlighet till förlängning i 1 år.

Avtal: Sexualhjälpmedel för personer som på grund av medfödd eller förvärvad funktionsnedsättning fått en sexuell dysfunktion.

2021-02-01-2023-01-31 med möjlighet till 1+1 år förlängning.

 

Statistik inkontinenshjälpmedel för kommuner

Statistik finns att tillgå och kan hämtas ut på begäran från respektive inköpare/upphandlare/kommun. Statistik levereras varje kvartal. Ny statistikrapport finns i januari, april, juli och oktober. OneMed sänder ut statistik den 15:e kalenderdagen i varje kvartal. Begäran görs från respektive ansvarig kommuninköpare/upphandlare i kommunen.

Produkter för blåsa och tarm

1. Produktkatalog Halland

2. Översikt av absorberande produkter

3. Översikt urologi produkter 2021

Abena

Attends

B Braun

Bard

Coloplast

ConvaTec

Essity

Hartmann

Heinex

Hollister

Mediplast

Mediq

OneMed

Pjama

Sanicare

Wellspect Healtcare

Sexualhjälpmedel

1 och 2. RFSU Medintim

3. Womanizer Liberty

4. Hot Octopuss Pocket pulse

5. Hot Octopuss Pulse III Duo

Förskrivarstöd uro

Förskrivarstöd uro

Blanketter

Barn - blåsa

Barn - tarm

Vuxen - blåsa

Vuxen - tarm

Länkar

Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion (SSF och nikola)

Nikola

Sinoba

Kateterfakta.nu

Blåsdysfunktion hos äldre

Om inkontinens (tena.nu)

Vanliga frågor om inkontinens (abena)

Myter och fakta (attends)

Information för vårdpersonal om inkontinens (coloplast)

Blåsa och tarm (wellspect)

Läckagemätning (Nikola.nu)

Senast ändrad: