Direkt till innehållet

Resursenheten för nutrition

Resursenheten för nutrition ansvarar för förskrivarsystem, distribution och utbildningar kring nutritionsprodukter för vuxna från 16 år. Berörda produkter är till exempel sondnäringar, kosttillägg och berikningsprodukter. Förskrivare erbjuds även rådgivning kring sortiment och produktval av resursenhetens nutritionskonsulenter.

Produkter för barn samt tillbehör för sondnäring omfattas inte av Hjälpmedelscentrums uppdrag.

Kontaktuppgifter

Boel Andrén Olsson, nutritionskonsulent

Tel: 0340- 58 02 30

Milene Svanå, nutritionskonsulent

Tel: 035-16 43 38

nutrition@regionhalland.se

Vårdriktlinjer

Övergripande riktlinjer för livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) 2021

 

Hmc: 15 90 91 Berikning

Hmc: 15 90 92 Kosttillägg

Hmc: 15 90 93 Sondnäring

Hmc: 15 90 94 Förtjockningsmedel

Hmc: 15 90 97 Livsmedel för medfödda ämnesomsättningssjukdomar

 

Utbildningar

Information om förskrivarutbildning

Repetitionsutbildning digital - att förskriva nutritionsprodukter i Sesam LMN

Nutritionskonsulenternas föreläsning från temadag Energi och protein i teori och praktik

Trycksår nutrition

Lathundar

Energi- och proteinguide Kungsbacka kommun

Lathund för förskrivning i Sesam LMN

Lathund för val av produkt i bassortimentet

Sortimentsguider

Sortimentsguide bassortiment nutrition

Sortimentsprislista

Kosttillägg priser 2021

Sondnäring priser 2021

Patientinformation

Till dig som använder nutritionsprodukter

Patientinformation om näringsdryck

Patientinformation vid leverans

Inloggning Sesam LMN

LMN - Nutritionsförskrivningar

Vid problem med inloggning, kontakta sesamsupport@regionhalland.se

Övriga dokument

Regionvård - förskrivningsunderlag för VGR-dietister

Beställning till korttid/växelvård

Lagerstatus sondnäring 2021

 

Senast ändrad: