Direkt till innehållet

Resursenheten för nutrition

Resursenheten för nutrition ansvarar för förskrivarsystem, distribution och utbildningar kring nutritionsprodukter. Berörda produkter är till exempel sondnäringar, kosttillägg och berikningsprodukter. Förskrivare erbjuds även rådgivning kring sortiment och produktval av resursenhetens nutritionskonsulenter.

Tillbehör för sondnäring omfattas inte av Hjälpmedelscentrums uppdrag.

Kontaktuppgifter

Boel Andrén Olsson, nutritionskonsulent

Tel: 0340- 58 02 30

Milene Svanå, nutritionskonsulent

Tel: 035-16 43 38

nutrition@regionhalland.se

Vårdriktlinjer

Övergripande riktlinjer för livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) 2021 för barn och vuxna

 

Hmc: 15 90 91 Berikning för barn och vuxna

Hmc: 15 90 92 Kosttillägg för barn och vuxna

Hmc: 15 90 93 Sondnäring för barn och vuxna

Hmc: 15 90 94 Förtjockningsmedel för barn och vuxna

Hmc: 15 90 96 Hypoallergen specialnäring för barn och unga vuxna

Hmc: 15 90 97 Livsmedel för barn och vuxna med medfödda ämnesomsättningssjukdomar

 

Utbildningar

Information om förskrivarutbildning

Repetitionsutbildning digital - att förskriva nutritionsprodukter i Sesam LMN

Nutritionskonsulenternas föreläsning från temadag Energi och protein i teori och praktik

Trycksår nutrition

 

Sortiment

Lathund för val av produkt i bassortimentet

Sortimentsguide bassortiment nutrition

Vuxen kosttillägg priser 2021

Vuxen sondnäring priser 2021

Barn kosttillägg priser 2021

Barn sondnäring priser 2021

Barn hypoallergen specialnäring, ersättning och priser

Lagerstatus sondnäring 2021

 

Patientinformation

Till dig som använder nutritionsprodukter

Patientinformation om näringsdryck

Patientinformation som medföljer vid leverans

Inloggning Sesam LMN

LMN - Nutritionsförskrivningar

Lathund för förskrivning i Sesam LMN

Vid problem med inloggning, kontakta sesamsupport@regionhalland.se

Instruktioner

Asylsökande nutrition

EU medborgare

Förskrivning angränsande län

Skyddad identitet

Regionvård - förskrivningsunderlag för VGR-dietister

Beställning till korttid/växelvård

Regiongemensamt kunskapsstöd

Energi- och proteinguide

Mat vid diabetes för äldre med risk för undernäring

 

Senast ändrad: