Direkt till innehållet

Resursenheten för nutrition

Resursenheten för nutrition ansvarar för förskrivarsystem, distribution och utbildningar kring nutritionsprodukter för vuxna från 16 år. Berörda produkter är till exempel sondnäringar, kosttillägg och berikningsprodukter. Förskrivare erbjuds även rådgivning kring sortiment och produktval av resursenhetens nutritionskonsulenter.

Produkter för barn samt tillbehör för sondnäring omfattas inte av Hjälpmedelscentrums uppdrag.

Beställning av förskrivna nutritionsprodukter görs via Hjälpmedelscentrums kundtjänst:

010-476 19 30

Brukare/patient kan också göra sin beställning på https://www.1177.se/

Observera att tjänsten kräver e-legitimation. Beställning gjord via 1177 hanteras inom tre dagar. Är beställningen brådskande ska brukaren/patienten istället ringa kundtjänst via telefon.

Kontaktuppgifter

Boel Andrén Olsson, nutritionskonsulent

Tel: 0340- 58 02 30

Milene Svanå, nutritionskonsulent

Tel: 035-16 43 38

nutrition@regionhalland.se

Vårdriktlinjer

Övergripande riktlinjer för livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) 2020

 

Hmc: 15 90 91 Berikning

Hmc: 15 90 92 Kosttillägg

Hmc: 15 90 93 Sondnäring

Hmc: 15 90 94 Förtjockningsmedel

Hmc: 15 90 97 Livsmedel för medfödda ämnesomsättningssjukdomar

 

Utbildningar

Information om förskrivarutbildning

Repetitionsutbildning digital - att förskriva nutritionsprodukter i Sesam LMN

Energi och protein i teori och praktik

Nutritionskonsulenternas föreläsning på temadagen i september 2018

Lathundar

Energi- och proteinguide Kungsbacka kommun

Lathund för förskrivning i Sesam LMN

Lathund för val av produkt i bassortimentet

Sortimentsguider

Sortimentsguide bassortiment nutrition

Sortimentsprislista

Kosttillägg priser 2020

Sondnäring priser 2020

Patientinformation

Till dig som använder nutritionsprodukter

Patientinformation om näringsdryck

Patientinformation vid leverans

Inloggning Sesam LMN

LMN - Nutritionsförskrivningar

Vid problem med inloggning, kontakta sesamsupport@regionhalland.se

Övriga rutiner

Regionvård - förskrivningsunderlag för VGR-dietister

Rutin för beställning till korttid/växelvård

Lagerstatus sondnäring 2020

 

Senast ändrad: