Direkt till innehållet

Resursenheten för nutrition

Resursenheten för nutrition ansvarar för förskrivarsystem, distribution och utbildningar kring nutritionsprodukter för vuxna från 16 år. Berörda produkter är till exempel sondnäringar, kosttillägg och berikningsprodukter. Förskrivare erbjuds även rådgivning kring sortiment och produktval av resursenhetens nutritionskonsulenter.

Produkter för barn samt tillbehör för sondnäring omfattas inte av Hjälpmedelscentrums uppdrag.

Beställning av förskrivna nutritionsprodukter görs via Hjälpmedelscentrums kundtjänst:

010-476 19 30

Du kan också göra din beställning på https://www.1177.se/

Observera att tjänsten kräver e-legitimation. Beställning gjord via 1177 hanteras inom tre dagar. Är beställningen brådskande skall du istället ringa kundtjänst via telefon.

Kontaktuppgifter

Stina Grönevall, nutritionskonsulent

Tel: 035-16 43 38

Boel Andrén Olsson, nutritionskonsulent

Tel: 0340- 58 02 30

nutrition@regionhalland.se

Vårdriktlinjer

Hmc: 15 90 91 Berikning

Hmc: 15 90 92 Kosttillägg

Hmc: 15 90 93 Sondnäring

Hmc: 15 90 94 Förtjockningsmedel

Hmc: 15 90 97 Livsmedel för medfödda ämnesomsättningssjukdomar

Övergripande riktlinjer för livsmedel för speciella medicinska ändamål (FSMP) 2019

Utbildningar

Anmälan till förskrivarutbildning

Åhörarkopia, förskrivarutbildning nutrition

Webutbildning - att förskriva nutritionsprodukter i Sesam LMN

Energi och protein i teori och praktik

Nutritionskonsulenternas föreläsning på temadagen i september 2018

Lathundar

Energi- och proteinguide Kungsbacka kommun

Kosttillägg priser 2019

Lathund för förskrivning i Sesam LMN

Lathund för val av produkt i bassortimentet

Sondnäring priser 2019

Sortimentsguider

Sortimentsguide Bassortiment

Sortimentsguide Berikning

Sortimentsguide Förtjockningsmedel

Sortimentsguide Kosttillägg

Sortimentsguide Sondnäring

Produktkataloger

Produktfaktablad nutritionssortiment

Produktfaktablad bassortiment nutrition

Patientinformation

Patientinformation vid förskrivning

Patientinformation om näringsdryck

Patientinformation vid leverans

Patientinformation A6-kort

Inloggning Sesam LMN

LMN - Nutritionsförskrivningar

Behörighet Sesam LMN

Ansökan om behörighet till Sesam LMN

Övergångsrutiner

Övergångsrutiner nutritionsöverenskommelsen

Regionvård - förskrivningsunderlag för VGR-dietister

Förskrivningsunderlag sondnäring i hemsjukvård

Rutin för beställning till korttid/växelvård

Information till Region Halland

Information till Hallands kommuner

 

Länkar - Resursenheten för nutrition

Ansökan om behörighet till Sesam LMN

Senast ändrad: