Direkt till innehållet

Beställning av nutritionsprodukter

Beställning av nutritionsprodukter

För brukare/patienter

Beställning av förskrivna nutritionsprodukter görs via www.1177.se eller via Hjälpmedelscentrums kundtjänst, tel. 010-476 19 30.

Beställning gjord via 1177.se hanteras inom en arbetsdag.

 

För personal på ett boende eller hemtjänstpersonal

Beställning av förskrivna nutritionsprodukter görs via https://etjanster.regionhalland.se/bestallanutritionsprodukter eller via Hjälpmedelscentrums kundtjänst, tel. 010-476 19 30.

Beställning gjord via e-tjänsten hanteras inom en arbetsdag.

Senast ändrad: