Direkt till innehållet

Felsökning hjälpmedel

Här hittar du information om hur du själv kan felsöka vissa hjälpmedel innan du gör en felanmälan. Följ hjälpmedlets bruksanvisning. Hjälpmedelscentrum har några generella tips för felsökning (se nedan). Obs, bilderna är bara exempel.

Checklista felsökning hjälpmedel

Checklista felsökning elrullstol

Checklista felsökning lyft

Checklista felsökning säng

Senast ändrad: