Direkt till innehållet

Utbildningar

Hjälpmedelscentrums utbildningar kommer du åt via kompetensportalen. Sök på HMC för att hitta våra utbildningar.

Är du anställd inom Region Halland så hittar du den via intranätet eller via länk

Är du anställd inom kommun eller är privat vårdgivare med vårdavtal behöver du skapa ett kostnadsfritt konto. Du hittar utbildningar och skapar konto via denna länk 

Frågor och svar, samt mer information

Mer information om kompetensportalen för anställda inom Region Halland finns på vårt intranät

Mer information om kompetensportalen för anställda inom kommun eller privata vårdgivare

 

Önskemål om utbildningar

Här ges möjligheten för er förskrivare/chefer att komma med önskemål kring utbildningar och föreläsningar som ni vill att Hjälpmedelscentrum ska arrangera.

Sedan 2015 bygger våra utbildningar, undantag förskrivarutbildningar och specialanpassningar, på önskemål inkomna från er förskrivare i samråd med respektive chef. Önskemålen ska vara relaterade till Hjälpmedelscentrums sortiment.

Formuläret är öppet 1-31 mars. Därefter kommer vi att sammanställa önskemålen och ta kontakt med er.

Vårt utbildningsår sträcker sig från september till maj. Utbildningskatalogen för ht 2019 och vt 2020 publiceras 1 juni.

Fyll i formuläret senast den 31 mars.

Vid frågor, kontakta Marina Olsson.

Om innehållet
Senast ändrad: