Direkt till innehållet

Utbildningar hjälpmedel

Är du ny förskrivare av hjälpmedel i Halland? Se instruktionerna nedan. Är du redan förskrivare kan du gå någon av våra övriga utbildningar. Gå in på kompetensportalen och sök på ”Hmc” så får du upp alla våra utbildningar.

Arbetsterapeut eller fysioterapeut

Du arbetar inom någon av de halländska kommunerna eller är privat vårdgivare med vårdavtal:

 • Är du privat vårdgivare, och inte kund hos oss tidigare, ska du skicka in en kopia på vårdavtalet till hfshmcutbildningar@regionhalland.se
 • Du ska gå Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedel
 • Fyll i och skicka in behörighetsblankett snarast för beställarsystemet Websesam
 • Skapa ett konto i Region Hallands kompetensportal, välj Registrera första gången kontot skapas.
 • Sök på ”HMC” så får du upp alla våra utbildningar.
 • Välj Förskrivarutbildning hjälpmedel, för arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
 • Se bifogade filer i anmälan som du ska ha läst innan utbildningen.
 • Du behöver även anmäla dig till utbildning i specialanpassningar.
 • Du får din förskrivarkod efter genomförd förskrivarutbildning.

(Ska du endast förskriva Tens behöver du bara gå en halvdag, anmälan enligt ovan).

Du arbetar inom Region Halland:

 • Du ska gå Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedel
 • Fyll i och skicka in behörighetsblankett snarast för beställarsystemet Websesam
 • Gå in på kompetensportalen.
 • Sök på ”HMC” så får du upp alla våra utbildningar.
 • Välj Förskrivarutbildning hjälpmedel, för arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
 • Se bifogade filer i anmälan som du ska ha läst innan utbildningen.
 • Du behöver även anmäla dig till utbildning i specialanpassningar.
 • Du får din förskrivarkod efter genomförd förskrivarutbildning.

Distriktssköterska eller kommunsköterska

Är du distriktssköterska eller kommunsköterska och ska börja förskriva hjälpmedel, t.ex. madrass eller höftskydd, gör så här:

Du arbetar inom någon av de halländska kommunerna eller är privat vårdgivare med vårdavtal:

 • Är du privat vårdgivare, och inte kund hos oss tidigare, ska du skicka in en kopia på vårdavtalet till hfshmcutbildningar@regionhalland.se
 • Du ska gå Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedel
 • Fyll i och skicka in behörighetsblankett snarast för beställarsystemet Websesam
 • Skapa ett konto i Region Hallands kompetensportal, välj Registrera första gången kontot skapas.
 • Sök på ”HMC” så får du upp alla våra utbildningar.
 • Välj Förskrivarutbildning hjälpmedel, för sjuksköterskor.
 • Se bifogade filer i anmälan som du ska ha läst innan utbildningen.
 • Du får din förskrivarkod efter genomförd förskrivarutbildning.

Du arbetar inom Region Halland:

 • Du ska gå Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedel
 • Fyll i och skicka in behörighetsblankett snarast för beställarsystemet Websesam
 • Gå in på kompetensportalen.
 • Sök på ”HMC” så får du upp alla våra utbildningar.
 • Välj Förskrivarutbildning hjälpmedel, för sjuksköterskor.
 • Se bifogade filer i anmälan som du ska ha läst innan utbildningen.
 • Du får din förskrivarkod efter genomförd förskrivarutbildning.

Logoped

Du arbetar inom någon av de halländska kommunerna eller är privat vårdgivare med vårdavtal:

 • Är du privat vårdgivare, och inte kund hos oss tidigare, ska du skicka in en kopia på vårdavtalet till hfshmcutbildningar@regionhalland.se
 • Du ska gå Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedel
 • Fyll i och skicka in behörighetsblankett snarast för beställarsystemet Websesam
 • Skapa ett konto i Region Hallands kompetensportal, välj Registrera första gången kontot skapas.
 • Sök på ”HMC” så får du upp alla våra utbildningar.
 • Välj Förskrivarutbildning hjälpmedel, för logopeder.
 • Se bifogade filer i anmälan som du ska ha läst innan utbildningen.
 • Du får din förskrivarkod efter genomförd förskrivarutbildning.

Du arbetar inom Region Halland:

 • Du ska gå Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av hjälpmedel
 • Fyll i och skicka in behörighetsblankett snarast för beställarsystemet Websesam
 • Gå in på kompetensportalen.
 • Sök på ”HMC” så får du upp alla våra utbildningar.
 • Välj Förskrivarutbildning hjälpmedel, för logopeder.
 • Se bifogade filer i anmälan som du ska ha läst innan utbildningen.
 • Du får din förskrivarkod efter genomförd förskrivarutbildning.
Om innehållet
Senast ändrad: