Direkt till innehållet

Förskrivarutbildning inkontinens

Från och med 1 oktober 2019 gäller en obligatorisk förskivarutbildning för dig som skall förskriva inkontinenshjälpmedel i Halland. Utbildningen är kostnadsfri och erbjuds i första hand till nya förskrivare men i mån av plats erbjuds även du som har förskrivarkod idag.

Utbildningen är en heldag och hålls på Hjälpmedelscentrum på Hallands Sjukhus Varberg. Efter godkänd avslutad utbildning får du som ny förskrivare din personliga förskrivarkod för inkontinenshjälpmedel.

Du kan redan nu anmäla dig till förskrivarutbildningen i Kompetensportalen.

Äldre förskrivare berörs inte av det nya beslutet, utan har kvar sin personliga förskrivarkod.

Åhörarkopia, förskrivarutbildning inkontinenshjälpmedel

Vanliga frågor och svar om utbildningen

Varför måste jag gå utbildningen? 

För att öka kunskapen om individuellt utprovade inkontinenshjälpmedel, att det ska vara ordinerat av behörig personal, utvalt och utprovat tillsammans med patienten/anhörig.

Jag är idag redan förskrivare och har inloggning, behöver jag gå utbildningen? 

Till att börja med är det nya förskrivare som först kommer att få utbildning men i mån av plats så är alla förskrivare välkomna att delta.

Hur anmäler jag mig? 

Din anmälan görs i Region Hallands Kompetensportal där du skapar en personlig inloggning.

Var kommer utbildningen att hållas?  

Utbildningen hålls på Hjälpmedelscentrum Hallands Sjukhus i Varberg.

Hur lång tid är utbildningen? 

Utbildningen är en heldag mellan klockan 9.00-15.00.

Finns parkering i närheten av kurslokalen? 

Ja, det finns möjlighet att parkera på sjukhusområdet. På vissa ställen måste du använda p-skiva.

Vad ingår i kursdagen, mat? 

Vi bjuder på kaffe och fralla och på eftermiddagen frukt. Det finns möjlighet att köpa lunch i sjukhusets restaurang.

Hur ofta kommer utbildningen att hållas? 

Under hösten 2019 kommer tre utbildningstillfällen erbjudas, därefter läggs nya utbildningstillfällen ut kontinuerligt. Gör gärna en intresseanmälan, så ser vi när behovet är som störst.

När får jag min förskrivarkod? 

Förskrivarkoden får du under kursdagen personligen.

Gäller denna utbildning även de privata vårdgivarna? 

Ja, alla som väljer att förskriva från Region Hallands upphandlade sortiment behöver en förskrivarkod.

Vad innehåller utbildningen? 

Information om ansvaret du har som förskrivare, varför vi måste förskriva ur ett upphandlat sortiment och varför vi byter ut sortiment vart fjärde år. Vi ger dig även en presentation av beställarsystemet Guide samt utdelning av förskrivarkod. Inkontinensassocierad dermatit (IAD) samt en översikt över de upphandlade produkter vi har inom Region Halland.

Senast ändrad: