Direkt till innehållet

Utbildningar nutrition

Är du ny förskrivare av nutritionsprodukter i Halland? Se instruktionerna nedan. Är du redan förskrivare kan du gå någon av våra övriga utbildningar. Hjälpmedelscentrums utbildningar kommer du åt via Region Hallands kompetensportal.

Länk för er som jobbar inom kommunen eller är privat vårdgivare

Länk för er som jobbar inom Region Halland

Välj kategori "hjälpmedel" eller sök på "hmc" så får du upp alla utbildningar.

Välkommen med din anmälan.

Är du sjuksköterska och ska börja förskriva nutritionsprodukter, t.ex. kosttillägg, gör så här:

Du arbetar inom någon av de halländska kommunerna eller är privat vårdgivare med vårdavtal:

  • Fyll i och skicka in behörighetsblankett för beställarsystemet Sesam LMN
  • Gå in i kompetensportalen och anmäl dig och genomför Förskrivarutbildning nutrition.
  • Du behöver skapa ett kostnadsfritt konto för att slutföra din anmälan.
  • Du får din förskrivarkod inom 5 arbetsdagar efter att du genomfört förskrivarutbildning och skickat in behörighetsblanketten.

Är du sjuksköterska med tjänst som distriktsköterska i närsjukvård och ska börja förskriva nutritionsprodukter, t.ex. kosttillägg, gör så här:

Du arbetar inom Region Halland eller privat vårdgivare (vårdcentral) med vårdavtal med Region Halland:

  • Fyll i och skicka in behörighetsblankett för beställarsystemet Sesam LMN
  • Gå in i kompetensportalen och anmäl dig och genomför Förskrivarutbildning nutrition.
  • Du får din förskrivarkod inom 5 arbetsdagar efter att du genomfört förskrivarutbildning och skickat in behörighetsblanketten.

Är du dietist eller läkare och arbetar inom Region Halland, någon av Hallands kommuner eller är privat vårdgivare med vårdavtal och ska börja förskriva nutritionsprodukter, t.ex. kosttillägg, gör så här:

Behörighet till system

Ansökan om behörighet till Websesam hjälpmedel, Sesam LMN och beställningsportal inkontinenshjälpmedel

Senast ändrad: