Direkt till innehållet

Utbildningar nutrition

Är du ny förskrivare av nutritionsprodukter i Halland? Se instruktionerna nedan. Är du redan förskrivare kan du gå någon av våra övriga utbildningar. Gå in på kompetensportalen och sök på ”Hmc nutrition” så får du upp alla våra utbildningar.

Är du sjuksköterska och ska börja förskriva nutritionsprodukter, t.ex. kosttillägg, gör så här:

Du arbetar inom någon av de halländska kommunerna eller är privat vårdgivare med vårdavtal:

Är du sjuksköterska med tjänst som distriktsköterska i närsjukvård och ska börja förskriva nutritionsprodukter, t.ex. kosttillägg, gör så här:

Du arbetar inom Region Halland eller privat vårdgivare (vårdcentral) med vårdavtal med Region Halland:

Är du dietist eller läkare och arbetar inom Region Halland, någon av Hallands kommuner eller är privat vårdgivare med vårdavtal och ska börja förskriva nutritionsprodukter, t.ex. kosttillägg, gör så här:

Fyll i och skicka in behörighetsblankett för beställarsystemet Sesam LMN.

Du får din förskrivarkod via ett mejl från Hjälpmedelscentrum.

Önskar du gå förskrivarutbildning kan du anmäla dig via kompetensportalen. Se instruktioner ovan. Utbildningen är frivillig för dietister och läkare.

Om innehållet
Senast ändrad: