Direkt till innehållet

Utbildningar nutrition

Är du ny förskrivare av nutritionsprodukter i Halland? Se instruktionerna nedan. Är du redan förskrivare kan du gå någon av våra övriga utbildningar. Hjälpmedelscentrums utbildningar kommer du åt via Region Hallands kompetensportal. Välj kategori ”hjälpmedel” eller sök på ”hmc” så får du upp alla utbildningar.

Länk till kompetensportalen

Välkommen med din anmälan.

Är du sjuksköterska och ska börja förskriva nutritionsprodukter, t.ex. kosttillägg, gör så här:

Du arbetar inom någon av de halländska kommunerna eller är privat vårdgivare med vårdavtal:

Är du sjuksköterska med tjänst som distriktsköterska i närsjukvård och ska börja förskriva nutritionsprodukter, t.ex. kosttillägg, gör så här:

Du arbetar inom Region Halland eller privat vårdgivare (vårdcentral) med vårdavtal med Region Halland:

Är du dietist eller läkare och arbetar inom Region Halland, någon av Hallands kommuner eller är privat vårdgivare med vårdavtal och ska börja förskriva nutritionsprodukter, t.ex. kosttillägg, gör så här:

Om innehållet
Senast ändrad: