Direkt till innehållet

Levnadsvanearbete

På denna sida hittar du information och stöd om hälso- och sjukvårdens hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete.

För att läsa mer om programområdet Levnadsvanor på vårdgivarwebben klicka här.

I arbetet med levnadsvanor ingår att stödja människor att göra hälsosamma val och ta ansvar för sin egen hälsa. Sjukdomsförebyggande insatser ska vara en del av alla vård- och behandlingsprocesser, och det hälsofrämjande förhållningssättet i samtalet med patienten är ett viktigt redskap.

Kompetensutveckling och annat stöd

Kompetensutveckling erbjuds regelbundet. Arbetet ska dokumenteras strukturerat i VAS eller motsvarande i annat journalsystem. Lathund för dokumentation och andra relevanta broschyrer och affischer finns för beställning och nedladdning hittar du i Brochyrbeställningen, se länk under Dokument och länkar.

Dokument och länkar

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen)

Terapirekommendationer Region Halland

Vårdriktlinje Region Halland – Sjukdomsförebyggande metoder och levnadsvanor

Broschyrbeställning – Se rubriken levnadsvanor

Stöd i arbetet – Nätverket hälsofrämjande hälso- och sjukvård

 

 

 

Senast ändrad: