Direkt till innehållet

Projektmedel 2016 – hälsoinriktade insatser

Här finns information för dig som ansökte om och beviljades projektmedel för hälsoinriktade insatser under 2016.

2016 års projektmedel för hälsoinriktade insatser (5 Mkr) avsåg att utveckla både redan dokumenterat verkningsfulla eller nya metoder och arbetssätt för att hållbart förbättra det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet inom hälso- och sjukvården i Halland. Projektmedlen fördelades till 21 verksamheter och omfattar utvecklingsarbete inom följande områden:

  • Insatser för hälsosammare levnadsvanor och livsstil
  • Insatser för psykisk hälsa
  • Insatser för barns och föräldrars hälsa
  • Hälsofrämjande tandvård

En kort sammanfattning om respektive projekt finns i dokumentet nedan, tillsammans med kontaktuppgifter till ansvariga projektledare.

Utbetalning av medel till beviljade projekt

Beviljade medel avropas utifrån genomförda insatser och ekonomisk redovisning, se blankett för avrop av projektmedel.

Återrapportering

Återrapportering ska ske senast tre månader efter avslutat projekt, och för denna ska ni använda samma blankett som för ansökan.

Ytterligare information om och resultat från genomförda projekt finns i Rapport Hälsoinriktade insatser.

Relaterad information

Sammanfattning av beviljade projekt 2016

Blankett för ansökan och återrapportering – projektmedel 2016

Rapport Hälsoinriktade insatser

Senast ändrad: