Direkt till innehållet

Projektmedel 2017 – hälsoinriktade insatser

Här finns information för dig som ansökte om och beviljades projektmedel för hälsoinriktade insatser under 2017.

Hälso- och sjukvårdsutskottets utlysning av projektmedel under 2017 syftade till att förbättra det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i hälso- och sjukvården i Region Halland, med fokus på att utveckla insatser för en mer jämlik hälsa.

Projektmedlen fördelades till 12 verksamheter. En kort sammanfattning om respektive projekt finns i dokumentet nedan, tillsammans med kontaktuppgifter till ansvariga projektledare.

Utbetalning av medel till beviljade projekt

Beviljade medel avropas utifrån genomförda insatser och ekonomisk redovisning, se blankett och rutin för avrop av projektmedel.

Uppföljning

Uppföljning av de projekt som beviljas projektmedel sker via besök eller en telefonintervju efter ungefär halva projekttiden. En skriftlig redovisning ska skickas in senast tre månader efter projektet avslutats. Se mall för slutrapport.

Ytterligare information om och resultat från genomförda projekt finns i Rapport Hälsoinriktade insatser.

Senast ändrad: