Direkt till innehållet

Samarbete för bättre vård

Inom Södra sjukvårdsregionen pågår ett utvecklingsarbete som går under namnet Samarbete för bättre vård. Målet är att skapa bättre vård för patienterna.

I Södra sjukvårdsregionen ingår regionerna Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. För att klara framtidens krav och för att hela vårt sjukvårdssystem ska fungera måste vi samarbeta och utveckla hela hälso- och sjukvården. Tanken är att samarbeta genom att:

  • utnyttja gemensamma resurser på bästa sätt
  • ha ett personcentrerat synsätt
  • fortsätta utveckla en god och tillgänglig vård och uppnå en jämlik hälsa.

Det finns en politisk styrgrupp med representanter från alla huvudmän. Ledningsgruppen för Södra sjukvårdsregionen, som består av tjänstemän på ledningsnivå, är styrgrupp och arbetet leds av en samarbetsgrupp.

Det finns dessutom arbets-, referens- och delprojektgrupper. I de olika grupperna finns deltagare från alla fyra regioner och det är verksamhetsföreträdare för berörda områden som ingår, för att få in kunskap från kärnverksamheten i de olika grupperna och delprojekten. Lokal kunskap och förankring är viktigt för att hitta långsiktiga och hållbara samarbeten.

Samarbetet har lett till ett tjugotal delprojekt inom olika områden. Några exempel:

  • AT/ST-utbildningar. Delprojektet har övergått i en fast arbetsgrupp som bland annat samarbetar kring gemensamma utbildningar och fortbildningar samt möjlighet att göra del av AT/ST-tjänstgöring i annan region.
  • Ortopedi – ryggkirurgi. Tillsammans arbetar vi för att förbättra och förstärka ryggkirurgin i Södra sjukvårdsregionen, bland annat genom att läkare från Blekinge, Halland och Kronoberg utbildas och tjänstgör i Skåne. På så sätt ökar vi tillgängligheten och stärker kompetensutvecklingen.
  • Kirurgi för godartad njurkirurgi. I ökad utsträckning behandlas patienter från norra Skåne i Växjö, för att utnyttja den kompetens och de resurser som finns i Kronoberg. På så sätt stärks kompetensen i Kronoberg och tillgängligheten ökar för skånska patienter.

När vi hjälps åt inom Södra sjukvårdsregionen kan vi använda våra samlade resurser på ett klokt sätt, så att invånarna får mer vård för sina skattepengar. Det kan också bidra till att vi kan trygga en sjukvård av hög medicinsk kvalitet oavsett var människor bor. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården i södra Sverige.

Om du har idéer eller förslag på hur vi kan förbättra samarbetet eller tankar kring hur vi på bästa sätt kan dra nytta av samarbetsformen så hör gärna av dig till Ann-Sofi Isaksson, som är Hallands representant: ann-sofi.isaksson@regionhalland.se

På den gemensamma webbplatsen för Södra sjukvårdsregionen finns mer info om utvecklingsarbetet: Sodrasjukvardsregionen.se – Samarbete för bättre vård

Senast ändrad: