Direkt till innehållet

Dubbelt skydd

Dubbelt skydd syftar till att få ungdomar att skydda sig dubbelt, både mot oönskad graviditet och hiv/STI.

Dubbelt skydd är ett informationsmaterial för att underlätta samtal om skydd och preventivmedel bland annat en visningslåda med kondomer och hormonella preventivmedel, måttband och informationsmaterial att dela ut till ungdomar. Allt material är framtaget i samarbete med ungdomar och personal från ungdomsmottagningar och elevhälsa. Materialet är främst framtaget för enskilda möten tex vid hälsosamtal eller besök på ungdomsmottagning, men det fungerar även för att använda i grupp och i sex och samlevnadsundervisning.

För vem

Personal på ungdomsmottagning och elevhälsa, lärare.

Målgrupp

Ungdomar på högstadiet från årskurs 8 och på gymnasiet.

Tillvägagångsätt

Ta reda på om materialet redan finns i din verksamhet, annars går det bra att kontakta camilla.falk@regionhalland.se

Material

  • Visningslåda med kondomer och hormonella preventivmedel.
  • Måttband med kondomförslag för att hitta rätt storlek, att dela ut.
  • Informationsfolder i form av dörrhängare.
  • Affisch.Senast ändrad: