Direkt till innehållet

E-utbildning: dag om könsdysfori med fokus på ungdomar

Inspelningsdatum:  3 december 2019

Innehåll

Se filmer nedan

   • Introduktion hbtq (Ida Josephsson)
   • Utredning könsdysfori (Hannah Bergman)
   • Hållande och stöttande samtal i väntan på könsdysforiutredning (Hannah Bergman)
   • Endokrinologi (Ricard Nergårdh)
   • Transpersoners utsatthet för trakasserier, hatbrott och våld (Hans Knutagård

  Filmer

 • Utredning könsdysfori och hållande och stöttande samtal i väntan på könsdysforiutredning (Hannah Bergman)

  Föreläsare

  Hannah Bergman är psykolog, har lång erfarenhet inom det sexualmedicinska området med inriktning på transmedicin. Hannah har tidigare arbetat på KID-teamet vid KS i Solna/Sthlm och arbetar sedan ett år tillbaka på Stockholms Mansmottagning, som är en sex- och samlevnadsmottagning för (vuxna) män och transpersoner.

  Ricard Nergårdh, medicine doktor samt överläkare i barnendokrinologi vid Uppsala universitetssjukhus samt Karolinska universitetssjukhus. Ricard sitter med i Socialstyrelsens sakkunniggrupp för högspecialiserad vård Köndysfori.

  Hans Knutagård är socionom och universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Han har arbetat inom detta område i snart 40 år, både praktiskt och akademiskt, såväl nationellt som internationellt. På det internationella planet har Hans bland annat tjänstgjort som expertkonsult vid Council of Europe, UNICEF, UNAIDS och UNDCP. Hans pågående forskning handlar om socialt arbete, sexualitet, maskulinitet och ojämlikhet i hälsa, speciellt med fokus på mäns och hbtq-personers utsatthet när det gäller hedersvåld, sexuellt våld och hatbrott. Nyligen har Hans publicerat Sexualitet och socialt arbete (Knutagård 2016) som även lyfter problemen kring hedersförtryck och våld.

  Ida Josephsson är kulturvetare och arbetar på Region Halland med jämlikhets- och hbtq-frågor. Ida hbtq-diplomerar även verksamheter i Halland.

   Senast ändrad: