Direkt till innehållet

Främja det friska och minska stigma

Främja det friska

Att främja det friska och verka för ett socialt hållbart samhälle innebär att arbeta för att alla ska kunna leva ett gott liv med god hälsa, och att sträva efter att minska skillnader i hälsa och livschanser. Arbetet med social hållbarhet innefattar flera kända riskfaktorer för suicid, såsom ojämlikhet i utbildning och ekonomiska möjligheter, ensamhet, diskriminering, våld och beroende. Det arbete som bedrivs för ett socialt hållbart samhälle inom såväl regionen, kommunerna, myndigheter och civilsamhälle bör därför ses som en förutsättning för det suicidpreventiva arbetet.

Hållbar utveckling - Region Halland

Minska stigma

Att öka kunskap och minska stigma är ett sätt att motverka utanförskap och diskriminering. Stigmat kring psykisk ohälsa och suicid är fortfarande utbrett och leder till negativa konsekvenser vad gäller såväl fysisk som psykisk hälsa, samt ojämlikhet i livschanser. Stigma och okunskap kan också leda till en osäkerhet hos omgivningen, som gör att man inte vågar fråga hur någon mår.

I Halland finns flera aktörer som arbetar med att minska stigma och öka kunskap om psykisk ohälsa och suicid.Senast ändrad: