Direkt till innehållet

Läs mer hos andra

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens sida kan  du som arbetar med att förebygga självmord läsa om vårt arbete med nationell samordning samt hitta kunskap och statistik om suicid. Webbplatsen riktar sig främst till verksamheter och professioner som arbetar med att förebygga suicid.

 

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, NASP

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) är Region Stockholm och statens expertorgan för suicidprevention. Verksamheten vid NASP kan delas in i fyra huvudområden: Forskning och metodutveckling, Analys och uppföljning av epidemiologiska data, Information och Utbildning.

 

Socialstyrelsen

Socialstyrelsens webbsida Samlat stöd för patientsäkerhet hittar du samlat stöd för patientsäkerhet. Webbplatsen beskriver hur du som chef, ledare och hälso- och sjukvårdspersonal kan arbeta för en god och säker vård. Målet är att så få patienter som möjligt ska drabbas av vårdskador.

 

SKR - Uppdrag Psykisk Hälsa

SKR:s webbplats för Uppdrag Psykisk Hälsa är en plattform för kommunikation med kommuner och regioner om alla olika utvecklingsprojekt som vi bedriver tillsammans inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa, som utgår från regeringens och SKRs överenskommelse om insatser inom området suicidprevention och psykisk hälsa.

 Senast ändrad: