Direkt till innehållet

Stärkt vårdkedja och samverkan

En fungerande vårdkedja och samverkan kräver att medarbetare har kunskap om suicidalitet, kunskap om sin egen och andra verksamheters uppdrag och ansvar, att det finns tydliga kanaler för kommunikation samt struktur för uppföljning av suicidnära personer. I vården kring suicidnära personer ska närstående så långt det är möjligt involveras i vården, och deras behov ska uppmärksammas.

Region Halland har ett processteam för suicidprevention där samtliga vårdförvaltningar är representerade. Processteamet sammankallas av samordnaren för suicidprevention.Senast ändrad: