Direkt till innehållet

Stöd till efterlevande

Efterlevande till personer som avlidit i suicid har ett behov av stöd. Stödbehovet kan se olika ut beroende på den efterlevandes egna resurser, nätverk och situation. Erfarenheten av att ha en närstående som tagit sitt liv är en riskfaktor för psykisk ohälsa och suicidhandlingar. Efterlevandestöd ska därför ses som en suicidpreventiv insats.

Region Halland har en rutin för stöd till efterlevande vid suicid.

Den 8 februari 2022 anordnade Region Halland ett webbinarium om hur du kan ge stöd till efterlevande vid suicid. Föreläsare var bland andra Ullakarin Nyberg, Stockholms läns landsting, och Maria Dahl Karlgren och Sofia Ludvigsson, Barntraumateamet i Västra Östergötland.

För att ta del av föreläsningarna, klicka här:

Externa sidor om stöd till efterlevande

Sorgen efter den som inte orkade leva, Bethaniastiftelsen: Sorgen efter den som inte orkade leva - Livsakademin

Vägar genom sorg, Regionalt kunskapscentrum kris- och katastrofpsykologi, Region Stockholm: Vägar genom sorg (katastrofpsykologi.se)Senast ändrad: