Direkt till innehållet

Styrande dokument

Regional rutin

Stöd till närstående vid inträffat suicid
Titel: Stöd till närstående vid inträffat suicid
Typ: Rutin
Publicerad: 2022-03-08
Huvudförfattare: Sommar Charlotte PSH
Redaktör: Andersson Petra RK HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Gäller för: Region Halland
Nyckelord: Behandlingsstöd
Medicinsk term:
Fastställare: Hälso- och sjukvårdsdirektör

Senast ändrad: