Direkt till innehållet

Suicidprevention i fysisk miljö

Att försvåra suicidhandlingar genom olika åtgärder i fysisk miljö är en intervention med stark evidens för att förebygga suicid.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram en skrift om hur kommuner kan arbeta med att förebygga suicid genom insatser i den fysiska miljön. Det kan handla om att sätta upp barriärer längs med broar, höga höjder, vägar och järnvägsspår men också om att göra platser mer trygga och attraktiva.

Du hittar SKR:s material om suicidprevention i fysisk miljö på deras webbsida.Senast ändrad: