Direkt till innehållet

Uppdatering av styrande dokument

Under veckan har det gjorts en uppdatering av webbplatsen. Det innebär att styrande dokument (ex vårdriktlinjer och rutiner) visas på ett nytt sätt. Hittar du inte ett styrande dokument kan du alltid söka här:

Sök styrande dokument

Beställning/uttag nutrition

Beställning/uttag av nutritionsprodukter

För brukare/patienter

Beställning av förskrivna nutritionsprodukter görs i första hand via www.1177.se

Så här beställer du nutrition via 1177.se

I andra hand via Hjälpmedelscentrums kundtjänst, tel. 010-476 19 30.

Obs! Första gången en beställning görs till barn yngre än 18 år behöver Hjälpmedelscentrums kundtjänst kontaktas, tel. 010-476 19 30.

Till dig som är vårdnadshavare och ska beställa nutritionsprodukter åt ditt barn.

 

För personal på ett boende eller hemtjänstpersonal

Beställning av förskrivna nutritionsprodukter görs i första hand via https://etjanster.regionhalland.se/bestallanutritionsprodukter

I andra hand via Hjälpmedelscentrums kundtjänst, tel. 010-476 19 30.

Beställning gjord via e-tjänsten hanteras inom en arbetsdag.

Senast ändrad: