Direkt till innehållet

Hjälpmedelsanvisningar

Tanken är att alla människor ska kunna fungera så bra som möjligt i hemmet och i närmiljön, på arbetet, kunna gå i skolan samt delta i olika fritidsaktiviteter. För den som har en funktionsnedsättning t ex är syn- eller hörselskadad, rörelsehindrad eller på annat sätt behöver någon form av hjälp för att bättre klara vardagen finns en rad tekniska hjälpmedel att tillgå. Man kan få ett hjälpmedel för lång tid, månader eller år eller för kortare tid, dagar eller veckor. Vilka hjälpmedel man kan få och under hur lång tid styrs av anvisningarna för vad som är hjälpmedel samt individens behov och avgörs av den som har rätt att förskriva hjälpmedlet.

Senast ändrad: