Direkt till innehållet

04 09 Hjälpmedel vid ljusbehandling

04 09 06 UVB-ljuslampor

Förskrivare: Läkare anställd vid Hallands sjukhus med specialistkompetens i dermatologi.

Anvisning

Utlånas till personer med psoriasis eller andra hudsjukdomar lämpade för ljusbehandling och som är så omfattande, att de utgör ett påtagligt problem.

Utlåningstid är tre månader. Företräde för personer med lång resväg till ljusbehandlingsanläggningen. Kontroll av behandlingseffekten ska ske sex till tolv veckor efter utlåningen. Journal över lampornas lystid ska medfölja varje lampa, journal förs av låntagaren.

Behandlingsprogram för brukarens sjukdom och skriftlig information om skötsel av lampan ska medfölja.

Service/underhåll

Strålningsmätning sker före och efter byte av strålkällor och i övrigt när det bedöms nödvändigt.

Senast ändrad: