Direkt till innehållet

22 27 Varseblivningshjälpmedel

22 27 18 APNÉLARM

Förskrivare:  Läkare anställd vid Hallands sjukhus med specialistkompetens i barn- och ungdomsmedicin.

Anvisning

Förskrivs till barn som har vårdats för utredning/observation av livlöshetsattack. Kan också förskrivas till efterkommande syskon till barn som avlidit i plötslig spädbarnsdöd.

Larmet förskrivs under en begränsad tid, vanligen 6 månader.

Senast ändrad: