Direkt till innehållet

06 03 Spinala ortoser system

Här ingår det vi i dagligt tal benämner som: Graviditetsgördlar, elastiska ortoser, thermoortoser, läder-plast-metall och tygkorsetter, sittortoser, extensionsortoser, fasta halskragar och halovästar.

06 03 03 SAKRO-ILIAKA ORTOSER (SIO)

Omfattar hela eller del av bålens sakro-iliakala region.

06 03 06 LUMBO-SAKRAL ORTOSER (LSO)

Omfattar hela eller del av bålens lumbala och sakroiliakala region.

06 03 09 THORAKO-LUMBO-SAKRAL ORTOSER (TLSO)

Omfattar hela eller del av bålens thorakala, lumbala och sakro-iliakala region.

06 03 12 CERVIKAL ORTOSER (CO)

Omfattar hela eller del av den cervikala regionen, inklusive atlanto-occipitalleden.

CERVISTÖD

Cervistöd förskrivs endast för att uppnå maximal arbetsställning för patienter med dålig huvudkontroll.

Innan förskrivning sker ska diskussion ske i behandlingsteamet.

06 03 15 CERVIKO-THORAKALA ORTOSER (CTO)

Omfattar hela eller del av den cervikala och thorakala regionen, inklusive atlanto-occipitalleden.

06 03 18 CERVIKO-THORAKO-LUMBO-SAKRAL ORTOSER (CTLSO)

Omfattar hela eller del av den cervikala, thorakala, lumbala och sakroilikala regionen, inklusive atlanto-occipitalleden.

Anvisningar 06 03 03 - 06 03 18

Förskrivare

Gäller 06 03 03 - 06 03 18

L med specialistkompetens i ortopedi, neurologi, reumatologi, medicinsk rehabilitering och överläkare verksam inom medicinsk habilitering.

Förskrivningsrätt och/eller uppföljning kan delegeras till annan befattningshavare av verksamhetschef och av överläkare vid medicinsk habilitering.

Anvisning

Kan förskrivas till följande diagnos och tillstånd:

Fraktur/dislokation.

Instabilitet orsakad av: reumatoid artrit, tumör kongenital missbildning samt efter kirurgi.

Nackmuskelpares som vid polio eller muskel-dystrofier.

Distorsion exempelvis efter whiplashvåld.

Scolios hos växande individ, eller med neuromuskulär genes.

Scheuerman hos växande individ.

Spondylit, spondylolisthes pre- och postoperativt.

Instabilitet orsakad av degeneration eller i samband med kirurgi.

SI-leds instabilitet orsakad av trauma eller graviditet samt spinal stenos.

Egenavgift: För samtliga mjuka ortoser 100 kr.

Senast ändrad: