Direkt till innehållet

06 06 Övre extremitetsortoser

Här ingår det som vi i dagligt tal benämner som: Fingersträckare, luxationsortoser, oledade hand- och armbågsortoser, ledade hand- och armbågsortoser, axel- och skuldortoser, frakturortoser, post op ortoser, elastiska hand- och armortoser och thermoortoser.

06 06 03 FINGERORTOSER (FO)

Omfattar hela eller del av fingret.

06 06 06 HANDORTOSER (HDO)

Omfattar hela eller del av handen.

06 06 09 HANDLEDSORTOSER (WHO)

Omfattar handleden och handen.

06 06 12 HAND - HANDLEDSORTOSER (WHFO)

Omfattar handleden, handen och en eller flera fingrar.

06 06 15 ARMBÅGSORTOSER (EO)

Omfattar armbågen.

06 06 18 ARMBÅGS - HANDLEDSORTOSER (EWHO)

Omfattar armbågen, handleden och handen.

06 06 21 SKULDERORTOSER (SO)

Omfattar skulderleden.

06 06 24 SKULDER - ARMBÅGSORTOSER (SEO)

Omfattar skuldran och armbågen.

06 06 30 HELARMSORTOSER (SEWHO)

Omfattar skuldran, armbågen handleden och handen.

Anvisningar 06 06 03 - 06 06 30

Förskrivare

Gäller 06 06 03 - 06 06 30

L med specialistkompetens i ortopedi, handkirurgi, neurologi, reumatologi, medicinsk rehabilitering och överläkare verksam inom medicinsk habilitering.

Förskrivningsrätt och/eller uppföljning kan delegeras till annan befattningshavare av verksamhetschef och av överläkare vid medicinsk habilitering.

Mjuka handledsortoser med funktionell skena

A S

Anvisning

Kan förskrivas till följande diagnos och tillstånd:

Kronisk ledsjukdom inklusive polyarhrit och arthros, diabetes och kärlsjukdomar.

Neurologisk sjukdom, fraktur och posttraumatiska tillstånd samt myofasciella smärtsyndrom inklusive tendinit och epikondylit.

Pre- och postoperativt.

Egenavgift: Mjuka ortoser utan funktionell skena 100 kr.

Senast ändrad: