Direkt till innehållet

06 18 Övre extremitetsproteser

Här ingår det som vi dagligt tal benämner som:

Funktionella eller kosmetiska armproteser med hänvisning till olika förlustnivåer, specialsydda handskar, värmehandskar och specialdesignade gripdon.

06 18 03 DELHANDSPROTESER

Omfattas av amputation distalt om handleden.

06 18 06 HANDLEDSEXARTILKULATIONSPROTESER

Omfattas av amputation genom handleden.

06 18 09 UNDERARMSPROTESER

Omfattas av amputation mellan armbågsled och handled.

06 18 12 ARMBÅGSEXARTILKULATIONSPROTESER

Omfattas av amputation genom armbågsleden.

06 18 15 ÖVERARMSPROTES

Omfattas av amputation mellan skulderleden och armbågsleden.

06 18 18 SKULDEREXARTILKULATIONSPROTESER

Omfattas av amputation genom skulderleden.

06 18 21 PROTESER FÖR FOREQUARTER AMPUTATION

Omfattas av amputation genom scapulo-thoracalleden och sternoclavicularleden.

Anvisningar 06 18 03 - 06 18 21

Förskrivare

Gäller 06 18 03 - 06 18 21

L med specialistkompetens i ortopedi, handkirurgi, medicinsk rehabilitering och geriatrik.

Förskrivningsrätt och/eller uppföljning kan delegeras till annan

befattningshavare av verksamhetschef och av överläkare vid medicinsk habilitering.

Anvisning

Kan förskrivas för att klara det dagliga livets aktiviteter.

Senast ändrad: