Direkt till innehållet

06 24 Nedre extremitetsproteser

Här ingår det som vi dagligt tal benämner funktionella och kosmetiska proteser.

06 24 03 DELFOTSPROTESER

Omfattas av amputation distalt om fotleden.

06 24 06 FOTLEDSEXARTIKULATIONSPROTESER

Omfattas av amputation genom fotleden.

06 24 09 UNDERBENSPROTESER

Omfattas av amputationer mellan knäleden och fotleden.

06 24 12 KNÄEXARTIKULATIONSPROTESER

Omfattas av amputation genom knäleden.

06 24 15 LÅRBENSPROTESER

Omfattas av amputation mellan höftleden och knäleden.

06 24 18 HÖFTLEDSEXARTIKULATIONSPROTESER

Omfattas av amputation genom höftleden.

06 24 21 PROTESER FÖR HEMIPELVECTOMI AMPUTATION

Omfattas av amputation av hela extremiteten tillsammans med hela eller del av bäckenet.

Anvisningar 06 24 03 - 06 24 21

Förskrivare

Gäller 06 24 03 - 06 24 21

L med specialistkompetens i ortopedi, medicinsk rehabilitering och geriatrik.

Förskrivningsrätt och/eller uppföljning kan delegeras till annan befattningshavare av verksamhetschef och av överläkare vid medicinsk habilitering.

Anvisning

Kan förskrivas för att klara det dagliga livets aktiviteter.

Senast ändrad: