Direkt till innehållet

06 33 Ortopediska fotbeklädnader

06 33 03 KONFEKTIONSSKOR OCH BEKVÄMSKOR (funktionsförbättrande)

Här ingår ortopedtekniskt utvalda, konfektionellt tillverkade, skor med en eller flera av följande egenskaper:

 • Mindre eller större lästvidder än det som vi betraktar som normalt.
 • Större lästdjup.
 • Mindre eller större storlekar än som finns i öppen handel.
 • Design som underlättar av och påtagning.
 • Förstärkt uppbyggnad av hälkappa, mellansula och nåtling.
 • Inbyggd rullsula.

Dessa skor kan i vissa fall förskrivas med landstingsbidrag med sedvanlig egenavgift som ett alternativ då en specialtillverkad sko förskrivits. En eller flera av ovanstående egenskaper ska medverka till detta.

För barn gäller att höga skor och höga sandaler som behövs för att ge stabilitet och är medicinskt motiverade kan förskrivas, för att ge rätt belastning av fot och för korrigering.

Barn och ungdomar som inte är gångare utan endast behöver skor vid ståträning är ej berättigade till ortopediskt anpassade vinterskor.

Barn och ungdomar som använder ortos kan behöva ortopediskt anpassade vinterskor.

Skor i olika storlekar: Kompletterande paret skor kostnadsfritt.

Skor köps i öppna handeln mot rekvisition eller betalas kontant. Det udda paret lämnas till aktuell ortopedteknisk avdelning. Familjen betalar för ett par oberoende av kostnad.

06 33 06 SPECIALTILLVERKADE SKOR

Här ingår det vi i dagligt tal benämner som ortopediska skor tillverkade över egen läst, behandlingsskor för diabetes, korrigerande skor vid medfödd deformitet.

06 33 09 ANPASSADE STANDARDSKOR

 • Skoförhöjning, benlängdsskillnad minst 15 mm
 • Klack, sula medialt och lateralt
 • Lästning
 • Rullsula
 • Heapklack/sula
 • Förstärkning av häl- och tåkappa, sula och nåtling
 • Styv sula
 • Udda storlekar, mer än ett skonummer differens för vuxen från st. 34 fransk storlek p.g.a. sjukdom eller skada. Minst ett skonummer differens för barn p.g.a. sjukdom eller skada.

Anvisningar 06 33 03 - 06 33 09

Förskrivare

Gäller 06 33 03 - 06 33 09

L med specialistkompetens i ortopedi, neurologi, reumatologi, medicinsk rehabilitering och överläkare vid medicinsk habilitering i samråd med Oi.

Förskrivningsrätt och/eller uppföljning kan delegeras till annan befattningshavare av verksamhetschef och av överläkare vid medicinsk habilitering.

Anvisning

Patient med skoproblem remitteras av läkare till ortopedteknisk avdelning för åtgärd.

Diagnos och avsedd funktion anges. Ortopedingenjör eller ortopedskotekniker gör typ av åtgärd.

Antal skor till reducerat pris:

Max 4 par skor/år till en kostnad av

0-9 år 300 kr/par

10-19 år 450 kr/par

20 år - 600 kr/par

Innesko 2/3 av av ovan angivet

Undantag: Gående barn som pga sin funktionsnedsättning sliter skor på avsevärt kortare tid än normalt kan få mer än 4 par skor/år till reducerat pris.

Kan förskrivas till följande varaktiga diagnoser och tillstånd.

Polio, kroniska ledsjukdomar inkluderade polyarthrit och grav artros, neurologiska sjukdomar, cerebral pares, diabetes, kärlsjukdom, kongenital fotdeformitet, grava förvärvade fot- deformiteter, fraktur och posttraumatiska tillstånd samt akuta ADL-hindrande tillstånd.

Senast ändrad: