Direkt till innehållet

Uppdatering av styrande dokument

Under veckan har det gjorts en uppdatering av webbplatsen. Det innebär att styrande dokument (ex vårdriktlinjer och rutiner) visas på ett nytt sätt. Hittar du inte ett styrande dokument kan du alltid söka här:

Sök styrande dokument

Specialanpassningar

Hantering av hjälpmedel baseras på förordning om medicintekniska produkter (MDR 2017/745) som bland annat tar upp vikten av att hjälpmedel alltid ska hanteras enligt tillverkarens anvisning. Läs mer om lagstiftningen på Medicinteknik | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency (lakemedelsverket.se) och Medicinteknik | SKR

Information om MDR

Information om MDR till förskrivare och chefer

Rutiner och blanketter

Hmc: Specialanpassningsprocess anvisning

Hmc: Specialanpassningsprocess rutin

Hmc: Uppföljningsenkät för specialanpassning

 

Länkar

Specialanpassade produkter (Läkemedelsverket)

Medicinteknik SKR

 

Utbildning

Specialanpassningar hjälpmedel, länk till kompetensportalen för Region Halland anställda.

Specialanpassningar hjälpmedel, länk till kompetensportalen för övriga.

Senast ändrad: