Direkt till innehållet

Specialanpassningar

Hantering av hjälpmedel baseras på förordning om medicintekniska produkter (MDR 2017/745) som bland annat tar upp vikten av att hjälpmedel alltid ska hanteras enligt tillverkarens anvisning. Läs mer om lagstiftningen på Medicinteknik | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency (lakemedelsverket.se) och Medicinteknik | SKR

Information om MDR

Information om MDR till förskrivare och chefer

Rutiner och blanketter

Hmc: Specialanpassningsprocess anvisning

Hmc: Specialanpassningsprocess rutin

Hmc: Uppföljningsenkät för specialanpassning

 

Länkar

Specialanpassade produkter (Läkemedelsverket)

Medicinteknik SKR

 

Utbildning

Specialanpassningar hjälpmedel, länk till kompetensportalen för Region Halland anställda.

Specialanpassningar hjälpmedel, länk till kompetensportalen för övriga.

Senast ändrad: