Direkt till innehållet

04 19 Hjälpmedel för att handha medicin

04 19 24 INFUSIONSPUMPAR

Förskrivare:  Läkare anställd vid Hallands sjukhus med specialistkompetens i invärtesmedicin, kirurgi, obstetrik och gynekologi samt barn- och ungdomsmedicin.

Anvisning
Kan förskrivas till person med behov av kontinuerlig medicinering i hemmet eller vid total parenteral nutritionsförsörjning.
Förbrukningsmaterial till infusionspumpar tillhandahålles av primärvård eller kommun.

04 19 24 NUTRITIONSPUMPAR

Förskrivare:  Läkare anställd vid Hallands sjukhus med specialistkompetens i invärtesmedicin, kirurgi,  obstetrik och gynekologi, öron-, näs- och halssjukdomar samt barn- och ungdomsmedicin.

Anvisning
Kan förskrivas till den som har behov av kontinuerlig nutrition i hemmet.
Förbrukningsmaterial till nutritionspump tillhandahålles av primärvård eller kommun.

Om innehållet
Senast ändrad: