Direkt till innehållet

06 30 Kosmetiska proteser

06 30 15 RYGGUTFYLLNADER

Förskrivare
L

Anvisning
Här ingår olika kroppsburna utfyllnader i syfte att förbättra kosmetisk och klädanpassning efter medfödda eller förvärvade deformiteter, vid mjukdelsförlust efter trauma eller operation.

06 30 24 ÖRONPROTESER

Förskrivare
L

06 30 27 NÄSPROTESER

Förskrivare
L

Om innehållet
Senast ändrad: