Direkt till innehållet

Hjälpmedelscentrum Halmstad har problem med e-post

Just nu kan inte Hjälpmedelscentrum Halmstad svara ut på sin e-post. Vid behov, ring dem istället.

Synpunkter och klagomål

Synpunkter på innehållet i Vårdgivarwebben lämnas via länken ”Lämna en synpunkt” som finns längst ned på varje sida.

Synpunkter och klagomål gällande laboratoriets verksamhet lämnas via Region Hallands system för avvikelser, Platina. Verksamheter som inte har tillgång till Region Hallands system lämnar synpunkter och klagomål via Klinisk kemi Hallands funktionsbrevlådor. Använd gärna den egna verksamhetens mall för avvikelserapportering och bifoga i meddelandet.

Falkenberg:  Kemlab.FBG@regionhalland.se

Halmstad:     Kemlab.HSH@regionhalland.se

Kungsbacka: Kemlab.HSK@regionhalland.se

Varberg:        Kemlab.HSV@regionhalland.se

Senast ändrad: