Direkt till innehållet

IgE luftburna allergen, översikt

IgE luftburna allergen, översikt kan anses vara ett atopitest d v s visar på en benägenhet att bilda IgE-antikroppar. Testet innehåller i utförandet från Phadia, Phadiatopâ, allergen från 9 olika källor. Allergen som ingår är pollenallergen från timotej, björk, gråbo; epitelallergen från hund, katt, häst, husdammskvalster och cladosporium.

IgE luftburna allergen, översikt

- används då anamnesen ej klart ger misstanke om utlösande allergen. Analysresultatet anges i arbiträra kvantitativa enheter (PAU/L). Referensvärde < 0,35 PAU/L.

- kan ej användas vid misstanke på yrkes-, födoämnes-, insektsallergi eller allergi mot sällan förekommande allergen.

- kombineras med födoämnespanel innehållande äggvita, mjölk, torsk, vete, jordnöt och soja då det gäller barn i åldern 0-4 år.

- bekräftar vid positivt utfall IgE-medierad allergi. För att fastställa den exakta orsaken kan man gå vidare med bestämning av allergenspecifika antikroppar eller pricktest.

- negativt utfall innebär med 90-95 % säkerhet att misstanken på IgE-medierad allergi kan avfärdas. Är anamnesen på allergi ändå stark kan utredningen fortsättas med pricktest alternativt total IgE.

Senast ändrad: