Direkt till innehållet

S-IgE allergenspecifika antikroppar mot panel

S-IgE allergenspecifika antikroppar mot panelerna föda, gräs, burfågel och mögel är kombinationstester som är riktade mot blandningar av allergen. Panelerna används för att med färre test täcka flera olika allergen. Ett positivt svar innebär att antikroppar finns mot ett eller flera ingående allergen. Ett negativt svar utesluter i princip allergi mot de ingående allergenen. Analysresultatet anges i form av negativt/positivt och kvantitering sker alltså inte i dessa fall.

Analysen kan kombineras med IgE luftburna allergen översikt för barn i åldern 0-4 år.

Senast ändrad: