Direkt till innehållet

Akut sjukdom hos barn 2016

Läkemedelskommittén Halland anordnade under hösten 2016 seminariet Akut sjukdom hos barn.

Följande områden togs upp: Andningsbesvär inkl. tonsillit och pneumoni, feber, UVI, Förstoppning/gastroenterit

Föreläsare:

Maria Larsson – ST-läkare Barnkliniken

Karin Ohlin Graffner – Specialistläkare Barnkliniken

Oskar Wede – Specialistläkare Barnkliniken

Lovisa Sjögren – ST-läkare Barnkliniken

Föreläsningsmaterialet finns att läsa genom att öppna pdf-filerna nedan. Materialet är upphovsrättsligt skyddat.

Dokument

Feberkramp föräldrainformation

Akut sjukdom hos barn

Falsk krupp

Om innehållet
Senast ändrad: