Direkt till innehållet

2018 – Äldre och läkemedel

Dokument

Sibylle Mayer - BPSD

Johan Bergström och Linda Landelius - God läkemedelsterapi hos äldre

Om seminariet

Läkemedelskommittén anordnade under april 2018 en seminarieserie med temat äldre och läkemedel.

Hur behandlar vi beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)? Gästföreläsare Sibylle Mayer, överläkare på Minnesmottagningen i Hudiksvall, Geriatrik Gävle, gav oss ökade kunskaper kring detta ämne. Hennes föreläsning sändes via Skype och gav en överblick av aktuell evidens avseende såväl psykosociala åtgärder som läkemedelsbehandling.

Vidare föreläste Läkemedelskommitténs informationsläkare Johan Bergström och informationsapotekare Linda Landelius om god läkemedelsterapi hos äldre. Med hjälp av patientfall belystes teman som hur kan vi förebygga att äldre blir sjuka av sina läkemedel? Vad behöver jag veta som förskrivare, och vad ska jag göra?

Föreläsningsmaterialet finns att läsa genom att öppna pdf-filerna nedan. Materialet är upphovsrättsligt skyddat.

 

Senast ändrad: