Direkt till innehållet

Äldres läkemedel – Viktigt och svårt!!

Fortbildningsmötet genomfördes under mars månad 2012 i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Materialet från föreläsningen finns att läsa som pdf fil till höger på denna sida. Föreläsningen är upphovsrättsligt skyddad.

Programmet innehöll bl a:

  • Läkemedelsbehandling till äldre. Vad måste vi tänka på?
  • Smärtbehandling hos äldre. Vad är det vi egentligen behandlar? Och hur gör vi det?
  • Demens. Hur skiljer vi Alzheimer från vaskulär demens, med klinik och CT? Hur behandlar vi BPSD (bl a oro och aggressivitet hos den demente), i eget hem eller på äldreboende?
  • Läkemedelsgenomgångar hos äldre – hur kommer det att se ut i framtiden?

Föreläsare:

  • Karin Almgren, apotekare, projektledare läkemedelsgenomgångar, Regionkontoret
  • Elsa Andersson, överläkare, minnesmottagningen Halmstad
  • Åke Edman, överläkare, minnesmottagningen Varberg
  • Eva Otterström, överläkare, anestesikliniken HSV
  • Görel Sundbeck, överläkare, medicinkliniken HSK

Dokument

Karin Almgrens föreläsningsmaterial

Elsa Anderssons föreläsningsmaterial

Åke Edmans föreläsningsmaterial

Eva Otterströms föreläsningsmaterial

Görel Sundbecks föreläsningsmaterial

Om innehållet
Senast ändrad: