Direkt till innehållet

Ångest – Depression – ADHD Barnpsykiatri – Suicid

Uppdatering i praktisk psykiatri

Utbildningen gavs under våren 2009 i Kungsbacka, Varberg och Halmstad

Material från utbildningen finns att hämta genom att öppna pdf-filerna. Filerna är upphovsrättsligt skyddade.

Följande ämnen behandlades:

  • Barn och ungdomspsykiatri — Vad kan göras på primärvårdsnivå?
  • ADHD/Autism hos vuxna — Diagnostik och behandling. Vem  gör vad?
  • Behandling av ångest och depressioner — Nationella riktlinjer i praktiken
  • Suicid — Riskfaktorer och prevention

Programansvariga:
Per Olof Andersson, öl Barn/Ungdomspsykiatriska mottagningen, Varberg
Håkan Jarbin, chöl Barn/ungdomspsykiatrin i Halland
Elisabeth Raine, öl Ungdomspsykiatriska mottagningen, Halmstad
Iris Förstberg, öl Vuxenpsykiatriska mottagningen, Varberg
Maria Staroscinski, chöl Psykiatrin södra Halland
Johan Sandelin, chöl Barn/ungdomspsykiatrin i Halland

Dokument

Ungas hälsa av överläkare Elisabeth Raine

Förekomst av psykiska problem hos barn- och ungdomr av överläkare Håkan Jarbin

Behandling av ångest och depression av överläkare Johan Sandelin

Suicidprevention av överläkare Maria Staroscinski

Kartläggning och bedömning av självmordsproblematik (CAMS) Collaborative Assessment and Management of Suicidality

GDS-20 (Geriatric Depression Scale – 20) skattningsformulär

MADRS-S (självskattningsskala)

Om innehållet
Senast ändrad: