Direkt till innehållet

Barn och Läkemedel

Läkemedelskommittén Halland arrangerade den 17 maj 2016 en utbildning i Falkenberg, om Barn och Läkemedel. Material från utbildningen finns som pdf-filer nedan. Allt material som läggs upp är upphovsrättsligt skyddat.

Föreläsare
Per Nydert, apotekare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus
Ellen Vinge, klinisk farmakolog, LOK-ordförande och LK-ordförande i Kalmar
Moderator
Kent Åke Henricson, Barn- och ungdomskliniken, Hallands sjukhus, Halmstad

Programmet innehöll bl a.

 • Läkemedelskinetik och dynamik vid olika åldrar
  Hur skiljer sig barn från vuxna?
 • Läkemedel, kinetik och dynamik under graviditet
  Hur påverkas fostret?
 • Barn och kliniska prövningar
  Från oetiskt till etiskt och nödvändigt
 • Vilka läkemedel får barn i Halland
  En sammanfattning av läkemedelsanvändningen
 • Säkra läkemedel till barn
  Journaler, ordinationsstöd, beslutsstöd och praktiska råd

Dokument

Ellen Vinges föreläsning om Kliniska prövningar på barn

Ellen Vinges föreläsning om Läkemedelskinetik och dynamik under graviditeten

Ellen Vinges föreläsning om Läkemedel till barn

Om innehållet
Senast ändrad: