Direkt till innehållet

Diabetes för distriktssköterskor

Läkemedelskommittén Halland arrangerade under sept 2013 utbildningseftermiddagar i Kungsbacka, Varberg och Halmstad om Diabetes. Material från utbildningen finns som pdf-filer nedan. Allt material som läggs upp är upphovsrättsligt skyddat.

Program

  • Diabetsförekomst i Halland-Sverige-Världen
  • Hur ser vi på en typ 2 diabetiker i primärvården Vad gör allmänläkaren?
    Vad gör diabetessköterskan? Vad gör distriktssköterskan?
  • Hur kan vi minska och skjuta upp allvarliga komplikationer genom att i samarbete med patienten påverka främst levnadsvanor (rökning, motion, matvanor), blodtryck, blodfetter och blodsocker
  • Det senaste vad gäller synen på hur hårt blodtryck och blodsocker bör behandlas
  • Diabetes hos de allra äldsta på särskilda boenden
  • Nyare diabetesmediciner
  • Diabetes-resultat för Halland i Öppna jämförelser

Föreläsare
Anders Hernborg, allmänläkare, nyligen pensionerad informationsläkare i Läkemedelskommittén och f.d medlem i Terapigrupperna Diabetes och Hjärt- och kärlsjukomar.
Lise-Gun Höglund, diabetessköterska Vårdcentralen Hyltebruk

Dokument

Anders Hernborgs föreläsningsmaterial

Lise-Gun Höglunds föreläsningsmaterial

Om innehållet
Senast ändrad: