Direkt till innehållet

En levande palliation

Seminariet genomfördes den 22 april i Varberg och 24 sept i Halmstad, 2010. Materialet finns att läsa genom att öppna PDF-filen nedan. Filerna är upphovsrättsligt skyddade.

Under utbildningsdagen togs bland annat upp:

  • Introduktion med patientfall
  • Smärta och smärtbehandling
  • Praktiska aspekter, trygghetslåda mm
  • Illamående, andnöd, förstoppning
  • Vårdkedjefrågor, fallexempel

Programansvariga
Gunnar Eckerdal, överläkare, Rehabavdelningen, Kungsbacka närsjukhus
Lars-Gunnar Niklasson, överläkare, Kirurgkliniken, Sjukhuset i Varberg
Dr Johan Good, överläkare, Palliativa konsultteamet i Falkenberg
Ilva Bostedt, överläkare, Kirurgkliniken, Länssjukhuset i Halmstad
Läkemedelskommitténs Terapigrupp Smärta

Dokument

Illamående

Trygghetslåda

Temadag – Gunnar Eckerdals presentationsmaterial

Om innehållet
Senast ändrad: