Direkt till innehållet

2017 – Födoämnesöverkänslighet

Läkemedelskommittén Halland anordnade under våren 2017 seminariet Födoämnesöverkänslighet.

Dokument

Födoämnesöverkänslighet Ulf Bengtsson

Födoämnesöverkänslighet Kent Åke Henricson

Födoämnesöverkänsliget- oftast beskedligt men ibland livshotande

Födoämnesöverkänslighet är ett svårt område inom allergologin. Å ena sidan finns det en stor diskrepans mellan upplevd och bevisad överkänslighet. Å andra sidan rör det sig om en potentiellt livshotande åkomma.

Var femte anafylaktisk chock orsakas av födoämnesallergi.

En fjärdedel av alla vuxna säger att det finns mat och/eller dryck som de på något sätt inte tål men bara 10-20 % av dessa har en bevisad överkänslighet med de utredningsverktyg som finns att tillgå.

Detta betyder dock inte att de övriga patienterna (80-90 %) inbillar sig eller hittar på, utan är snarare ett tecken på hur komplicerad födoämneskänslighet är.

Födoämnesöverkänslighet hos barn är nästan samma som hos vuxna men med ett antal viktiga skillnader.

Det här seminariet ger oss information om födoämnesöverkänslighet hos både vuxna och barn och ger svar på när födoämnesallergi ska misstänkas och hur vi ska utreda.

Föreläsare

Ulf Bengtsson är vuxenallergolog och har jobbat som sektionschef på Allergologen, SU Sahlgrenska. 1996 disputerade han med sin avhandling som handlade om födoämnesrelaterade mag-tarmbesvär hos vuxna. Efter sin pension för några år sedan har han deltidsarbetat på Säröledens familjeläkarmottagning i Billdal, Vasamottagningen i Gbg, och Södersjukhuset, Stockholm. Föreläser runt om i landet om födoämnesöverkänsliget med tonvikt på vuxna.

Kent Åke Henricson är överläkare/barnallergiläkare vid barn- och ungdomskliniken Hallands sjukhus Halmstad där han har arbetat i stort sett i hela sitt yrkesverksamma liv som läkare. Ledamot i Läkemedelskommittén samt sammankallande i terapigrupp allergi, astma, KOL.

 

 

 

Senast ändrad: