Direkt till innehållet

Gastroenterologi och Anemi

Läkemedelskommitténs första utbildningsserie för hösten handlade om Gastroenterologi och Anemi.

I Halmstad föreläste Per Lange och Lennart Zeberg, överläkare på medicinkliniken i Halmstad och i Varberg föreläste Jenny Gunnarsson och Mikael Olsson, överläkare på medicinkliniken Varberg och Kungsbacka.

Föreläsningsmaterialet finns att läsa genom att öppna pdf-filerna nedan. Materialet är upphovsrättsligt skyddat.

Programmet handlade om:

  • Hur utreder vi IBS och IBD? Riktlinjer för utredning med gastroskopi, colonröntgen och coloskopi.
  • Screening för colorektal cancer i Halland.
  • Hur utreder vi anemi?  Vad kan allmänläkaren handlägga och vad behöver remitteras till gastroenterolog eller hematolog.
  • Hur vet vi om det är järnbrist? Hur skall vi ge järn? När kan det vara behov blodtransfusion?

Dokument

Anemi – Lennart Zebergs föreläsningsmaterial

IBS eller IBD – Per Langes föreläsningsmaterial

Nationella tarmcancerscreeningsstudien – Per Langes föreläsningsmaterial

Gastroenterologi – Jenny Gunnarssons föreläsningsmaterial

Anemiutredning – Mikael Olssons föreläsningsmaterial

 

Om innehållet
Senast ändrad: