Direkt till innehållet

Hjärtsvikt

Läkemedelskommittèns första seminarieserie hösten 2017 berörde ämnet hjärtsvikt.

Föreläsare var:

Björn Agvall, distriktsläkare på Nyhems vårdcentral som har disputerat med en avhandling om hjärtsviktsmottagning i primärvård.

Ulf Ahremark, överläkare och kardiolog vid medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad som har ett särskilt intresse för hjärtsviktsomhändertagande.

Föreläsningsmaterialet finns att läsa genom att öppna PDF-filerna nedan. Materialet är upphovsrättsligt skyddat

Dokument

Hjärtsvikt Ulf Ahremark

Hjärtsvikt – Björn Agvall

Om innehållet
Senast ändrad: