Direkt till innehållet

Ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt

Läkemedelskommitténs utbildningsserie för hösten 2015 handlar om Ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt.

Under föreläsningarna  tog man upp Instabila plack, akut koronart syndrom, PCI och hjärtsviktsbehandling.

I Kungsbacka föreläste Bengt Sandstedt och Johan Pontén, överläkare på medicinmottagningen Hallands sjukhus Kungsbacka, respektive medicinkliniken Halmstad.

I Halmstad föreläste överläkare Eva Velebová, överläkare Ulf Ahremark och ST-läkare Jacob Söderlind, medicinkliniken Hallands sjukhus Halmstad.

Föreläsningsmaterialet finns att läsa genom att öppna PDF-filerna nedan. Materialet är upphovsrättsligt skyddat.

Dokument

Eva Velebovas föreläsning_kranskärl

Johan Ponténs föreläsning_kranskärl

Bengt Sandstedts föreläsning_hjärtsvikt

Jacob Söderlinds föreläsning_arbets_EKG

Om innehållet
Senast ändrad: