Direkt till innehållet

2019 – Koll på KOL

Koll på KOL

Innehåll

  • Info från Läkemedelskommittén
  • KOL i siffror, primärvårdskvalitet
  • Lungläkare föreläser. Diagnossättning, klassificering, aktuell forskning, val av läkemedel, vaccination och när man ska remittera vidare.
  • KOL-sköterska föreläser. COPD6-mätare – hur gör man? Praktisk utprovning och uppföljning av inhalator – varför bör patienten gärna träffa KOL-sköterska före förskrivning av detta? Vad är ett teamarbete kring KOL-patienten och varför är det viktigt?
  • Fysioterapeut föreläser. 6-minuters gångtest – hur görs det, vad bidrar det med för information, när bör det göras? Vikten av fysisk aktivitet vid KOL. Varför remittera till fysioterapeut i samband med exacerbation?
  • Arbetsterapeut föreläser. Vad kan arbetsterapeuten göra för KOL-patienten?

PowerPoint 1

PowerPoint 2

PowerPoint Fysioterapeut

Senast ändrad: