Direkt till innehållet

Levnadsvanor – så enkelt och så svårt?

Utbildningen genomfördes under april och maj 2012 i Kungsbacka, Halmstad och Varberg.

Utbildningsmaterialet nedan är upphovsrättsligt skyddat.

 

Program

  • Hur underlättas ditt arbete av riktlinjerna?
  • Hur kan vi se vad patienten, vi och andra gör?
  • En aktiv väg genom vården – så här kan det gå till i praktiken
  • Tobakstopp inför operation
  • Är hälsan predestinerad vid födseln eller kan vi påverka den? Information från Tillväxtprojektet.

Programansvariga/Terapigruppen för hälsofrämjande levnadsvanor
Medverkande
Lars Rödjer, läkare, medicinkliniken HSV
Sara Ewert Beckman, läkare, Getinge VC
Gerd Almquist-Tangen, barnhälsovårdsutvecklare, Halland
Josefine Roswall, barnläkare, HSH
Christer Allenmark, öl ortopedikliniken, HSV

Dokument

Nationella riktlinjer för levnadsvanor

Om innehållet
Senast ändrad: